Små bonusaktiviteter

Her kan du snart lese mer om små bonusaktiviteter du kan gjøre tilknyttet skolehagen.

Værstasjon

Matematikkideer

Mer informasjon kommer snart.

 

Skolehage som læringsarena for dybdelæring, kritisk tenkning og bærekraft.
Nettressurser utviklet av Brønnerud skole i Ås og Vitenparken Campus Ås.

Related school garden