Undervisningsopplegg til skolehagen

Her finner du et utvalg dyrkerelaterte undervisningsopplegg. Noen kan brukes i en skolehage, andre passer til plantekasser, naturen rundt hagen eller i klasserommet. De har naturfag som utgangspunkt, men for de fleste av oppleggene er det naturlig å koble på andre fag. Oppleggene henter kompetansemålene sine fra den nye læreplanen og er derfor sortert etter de trinnene der kompetansemålene hører hjemme, selv om mange av oppleggene lett kan tilpasses andre aldersgrupper.

Brønnerud skole og Vitenparken har samarbeidet om å lage oppleggene med mål om at de skal være lette å bruke for lærere samtidig som de har den lekne formen til vitensenterdidaktikken. Noen opplegg er også laget av Vitenparken i samarbeid med Inspiria Science Center, til bruk i deres program Selvdyrket er veldyrket.

Oppleggene bygger opp under forståelsen for hvor maten vår kommer fra og samspillet med naturen som vi er avhengig av. De er gode utgangspunkt for å dykke dypere inn i tema bærekraft. Noen opplegg har også en P4C, Philosophy for Children- oppgave, som stimulerer til undring, refleksjon, argumentasjon og filosofering.

1.-2. trinn

Bjørketreet vårt

Krever tilgang på ei bjørk.
Følg et bjørketre gjennom et helt år. Vi anbefaler at dere setter av 6- 8 timer i løpet av året, litt avhengig av hvor mange bjørkeprodukter dere vil lage. Opplegget krever lett tilgang på ei bjørk, gjerne ei dere får ta sevje, kvister eller blader av.  Les mer

 

Fra frø til frø

Krever bed eller noen store potter ute.
Følg ringblomsten fra den er et frø til den har laget nye frø gjennom sommerhalvåret fra april/mai til august/september. Vi anbefaler at dere setter av 6-8 timer i løpet av perioden. Frø er et spennende tema og her er det masse rom for utbroderinger. Les mer

 

Fra løk til løk

Krever bed eller noen store potter ute.
Gulløk, hvitløk tulipanløk, noen planter lager løker. Bli kjent med forskjellig løk og følg hvitløken gjennom sommerhalvåret fra fedd til ferdig hvitløk. Start rett før frosten om høsten, evt. rett etter tælen har gått på våren, til august året etter. Vi anbefaler at dere setter av 6-8 timer i løpet av perioden. Les mer. 

 

Hva trenger en plante for å vokse?

Klasseromsopplegg.
Vi anbefaler at dere setter av 3 – 4 timer i løpet av en uke. Gjør gjerne forsøkene mens det fremdeles er kaldt ute (under 10 grader). Les mer. 

3.-4. trinn

Vannets kretsløp 1: En forseglet miniatyrhage

Les mer.

 

Vannets kretsløp 2: Et eplerynketryne, nellikforsøk og pust i pose

Les mer.

 

Vannets kretsløp 3: Uten vann blir det sult

Les mer.

 

Nedbrytingsshow: Meitemark i klasserommet

Les mer.

 

Snekre såkasser

Les mer.

 

Dyrk inne: Bønner og mikrogrønt

Les mer.

5.-7. trinn

Gjødselforsøk ute: Det lukter penger!

Les mer.

 

Lag et drivhus

Les mer.

 

Frøjakt, frømosaikk og frø som matsikkerhet

Les mer.

 

Lag en plantelabyrint

Les mer.

 

Sankehefte

Les mer.

 

Selvdyrket er veldyrket – Lærerveiledning (Inspiria)

Les mer.

Skolehage som læringsarena for dybdelæring, kritisk tenkning og bærekraft.
Nettressurser utviklet av Brønnerud skole i Ås og Vitenparken Campus Ås. 

Related school garden