fbpx Skip to content

Vitenparken

super:bit 2.0

Vitenparken er veldig glade for at vi nok en gang skal få spre programmeringsglede til barneskoler i hele Akershus. Takket være Sparebankstiftelsen DNB skal alle mellomtrinn i vår region få tilbud om skolebesøk med et opplegg tilpasset skolens behov. Dette vil akkompagneres av lærerkurs med massevis av artige opplegg tilpasset læreplanene i matematikk, naturfag og kunst og håndverk.

super:bit-kampen 2024

Nå har vi åpnet for påmelding til super:bit-kampen 2024.

Delfinalen på Vitenparken Campus Ås avholdes søndag 21. april kl. 11–15,

  • Påmelding åpner: 4. mars
  • Påmelding stenger: 22. mars

Alt om super:bit-kampen kan du lese på superbit.no/kampen-2024.
Meld på laget ditt her. Maks 15 lag, så ikke vent!!

Hvem kan delta?
Deltakerlagene kan bestå av to eller tre elever på 5.–7trinn. Det er ikke tillatt med hjelp fra voksne under selve konkurransen.

Hvordan skal elevene forberede seg?
Det er to obligatoriske oppgaver som lagene må løse før konkurransedagen. I tillegg anbefaler vi at deltakere øver seg på enkelte temaer. Les om dette her.

Hvilket utstyr trengs?
Kun utstyr som er en del av super:bit-kassene alle barneskoler har vil brukes.

Premie
TIdligere premier for seier i nasjonal finale har vært deltakelse på MGP jr. og Alle mot 1. Årets premie er hemmelig foreløpig, men kommer ikke til å skuffe.

Tentativt program på konkurransedagen

11:00–11:30 Vitenparken åpner, registrering og lagene får tildelt en plass hvor de skal jobbe.
11:30 Felles åpning, utdeling av oppdragshefte.
11:45–14:30 Det programmeres!
14:30 Oppdragene stenger, og det er ikke lenger mulig å få poeng for oppdragene.
14:45 Felles avslutning for alle lagene.

We’re back, baby!

Fra og med høsten 2024 vil Vitenparken tilby kommunene i vår region GRATIS lærerkurs og GRATIS besøk på ett av trinnene på hvert mellomtrinn. Skolene velger selv hvilket trinn vi skal besøke på deres skole, i tillegg til at vi i større grad vil tilrettelegge for at opplegget tilpasses det elevene har gjort av programmering fra før. På denne måten håper vi at trinn som trenger et løft kan få muligheten til dette, enten det gjøres ved å hjelpe et trinn med å komme i gang med programmering, eller det er for å gi allerede gira elever mer moro de kan dele med resten av skolen.

Når får din kommune besøk av oss?

Planen under skal samkjøres med kontaktpersoner i de ulike kommunene, som skal hjelpe til med detaljplanleggingen i på hvert sted. Den foreløpig planen for gjennomføringene, som løper ut 2025, ser slik ut:

2024 – Uke 35-37  – Ås
2024 – Uke 38-39  – Enebakk
2024 – Uke 41-42  – Vestby
2024 – Uke 43-46  – Nordre Follo
2024 – Uke 47-49  – Frogn
2025 – Uke 1-7       – Asker
2025 – Uke 9-11     – Nes
2025 – Uke 11-12    – Nesodden
2025 – Uke 13-14   – Nannestad og Gjerdrum
2025 – Uke 17-22   – Lillestrøm
2025 – Uke 35-38  – Lørenskog og Rælingen
2025 – Uke 38-39  – Aurskog-Høland
2025 – Uke 41-43  – Ullensaker
2025 – Uke 44-50  – Bærum

Du kan allerede nå melde på din skole her:
https://forms.office.com/e/PsR7CUuvrf

Spørsmål om opplegg og gjennomføring kan rettes til:
ole.andreas@vitenparken.no

Logo for Sparebankstiftelsen DNB