Se tegnefilmen om MetteMarkus og syng spiresangen

Vet du hvor mange småkryp og mikroskopiske dyr som bor i levende matjord? Se tegnefilmen på vår YouTube-kanal og bli med meitemarken MetteMarkus på eventyr. Sammen med spretthale-gjengen og andre vennskapelige jordboere hjelper de Frøydis og de tusen hvetefrøene ute på jordet med å vokse, slik at de blir til korn så vi kan bake brød.

Se hele tegnefilmen om MetteMarkus på Vitenparkens YouTube-kanal.

Jordnær tegnefilm

Mikrolivet i jorden er viktig for matproduksjonen. De fleste kjenner meitemarken, men bakterier, nematoder, protozoer, sopp, leddyr og bakterier får ofte mindre oppmerksomhet. Jordorganismene har en enorm innvirkning på jordas fruktbarhet, plantevekst, jordstruktur, og karbonlagring. Fra vår erfaring finnes det svært lite popularisert og visualisert informasjon om dette temaet. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Med utgangspunkt i ny forskning og faglig informasjon om mikrolivets betydning i matjord har vi laget en 5 minutter lang tegnefilm om levende matjord. Filmen er både morsom og informativ, og karakterene jobber sammen for å opprettholde en god jordhelse. Her får du et innblikk i de ulike jordorganismenes funksjon i næringsnettverket som utgjør økosystemer i jord.

Tegnefilmen er et samarbeid mellom Vitenparken og Stiftelsen Kore, og er laget med støtte fra Eckbos legat.

Tegnefilmen er et samarbeid mellom Vitenparken og Stiftelsen Kore, og er laget med støtte fra Eckbos legat.

Make away med MetteMarkus

Hele denne uken får du med en morsom matjordbrikke om MetteMarkus og livet i jorda når du bestiller make away fra Vitenparken Kafé – et måltid som nesten er klart til servering. Over 90 % av alt vi spiser kommer fra jorda og det ønsker vi å gjøre alle oppmerksomme på. Grønnsaker, korn og til og med fôret til dyra som gir oss kjøtt og melk er fra dyrka mark. Matjordbrikken du får med deg sammen med måltidet feirer mangfoldet og samspillet av organismene i matjorda. Kan du klare å finne alle sammen? Følg koordinatsystemet på matbrikken, sett ring rundt, eller fargelegg dem. ​Vi oppfordrer også alle til å bruke QR-koden på matjordbrikken for å se tegnefilmen om meitemarken MetteMarkus. 

Bestill make away fra Vitenparken Kafé og få med en morsom matjordbrikke om MetteMarkus og livet i jorda.

Forskerne avdekker jordmysterier

Er du interessert i matjord? Finn den nyeste forskningen på matjord i forskningsdatabasen Kore. Her kan du holde deg oppdatert på kunnskapen om næringsnettverket i matjord og hvordan jordkvalitet påvirker kvaliteten på matvekstene. Kompost, biokull, jordarbeid og gjødsel er andre stikkord for hva du kan finne i databasen. I Koredatabasen finner du også faktaark og andre nettressurser som du kan bruke i egne artikler, foredrag eller undervisning.

Vil du vite mer om dette prosjektet? Send en epost til elise@vitenparken.no.

Related news