Digital novelle for elever som handler om DNA-analyser brukt i politietterforskning og rettsvesen

Er du en lærer på ungdoms- eller videregående skole? Hjelp oss med å teste vårt nye pedagogiske spill om DNA-analyse.

Vitenparken Campus Ås har i samarbeid med Bioteknologirådet utviklet et dataspill/digital fortelling for elever som omhandler DNA-analyser brukt i politietterforskning og rettsvesen, og vi leter etter skoleklasser som kan teste spillet vårt. Testperioden er i april 2024.

Elevene spiller gjennom en spennende historie om etterforskningen av et drap. En politietterforsker, en rettstekniker og en rettsgenetiker, med sine ulike roller, bidrar til å løse saken sammen. Læringsmålene i spillet inkluderer blant annet: Hva er DNA, og hva kan det fortelle oss? Hvordan utføres DNA-analyser i politiet? Hvilke etiske utfordringer er knyttet til bruk av DNA i politietterforskning? Og hvordan setter loven og samfunnet rammer for politiets bruk av DNA.

Målgruppen er omtrent 9. klasse ungdomsskole til VG1/VG2. Spillet er relevant for flere kompetansemål, blant annet innenfor naturfag og samfunnsfag.

Vi håper din klasse og du som lærer har anledning til å teste spillet og gi tilbakemelding. Disse tilbakemeldingene er svært nyttige for at elevenes læring skal bli best mulig i det endelige spillet. Målet er at spillet skal bli gratis og tilgjengelig for alle skoler i Norge.

De som skal teste spillet kan enten gjøre dette på Vitenparken sammen med andre skoleopplegg her, eller få tilsendt en lenke på e-post med spillet og et spørreskjema og gjennomføre testingen i klasserommet på skolen.

Er du interessert i å teste dataspillet? Send en e-post til skole@vitenparken.no.

Praktisk informasjon

Fag: Spillet er relevant for flere kompetansemål, blant annet innenfor naturfag, biologi, genetikk og samfunnsfag.

Trinn: Målgruppen er omtrent 9. klasse ungdomsskole til VG1/VG2.

Deltakelse: Deltakelse er gratis.

Påmelding: Send en e-post til skole@vitenparken.no.

Adresse: Høgskoleveien 1, 1430 Ås

Lenken: https://www.home.digitaluniverse.no/genesis-tilleggsinfo

Mer om skoletilbud på Vitenparken: https://vitenparken.no/skole-og-barnehage/

Related news