fbpx Skip to content

Vitenparken

Om HAV

Bli med oss ned under sjø – og inn i kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensens arbeidsprosess der den marine verdenen er vår læremester og kilde til kunnskap og inspirasjon. Utstillingen er en sanseopplevelse som passer for folk i alle aldre – med en egen aktivitetssone for de minste. 

Norwegian BioArt Arena (NOBA) er Vitenparkens nysatsning på kunst og kunstnere som arbeider med levende materialer og biologi i møte med vitenskapens verden og verktøykasse.  HAV er NOBAs aller første utstilling, og er en kunstopplevelse som oppstår i møte med fjærelandskapet og havet, havets innbyggere – de marine plantene og dyrene, de som forsker på havet – marinbiologene og mange flere.

I utstillingens akvarium testes Elin T. Sørensens diversitetsfremmende arkitektur av forskjellige arter. Her blir et hus for marint liv av resirkulert teknisk porselen brukt som utskikkspost av en reke. Bilde: Joe Joaquin Urrutia/Vitenparken

HAV – en utstilling om marin landskapsarkitektur

Marine økosystemer er under press over hele kloden. Det som står på spill er mangfold av arter og deres økosystemfunksjoner – som også er livsviktige for oss på land. Men der byene møter sjøen har vi mennesker fjernet oss fra tilhørigheten til havet. Fjæra er nemlig en bioøkologisk sone med stor betydning for alt livet på jorda. Det kan vi også lære ved å studere fossilt materiale – for jo mer strandnært jo mer fossilt liv er det å spore. Så langt er tendensen her i Norge at byutviklingen skjer på menneskenes interesser. Men hvordan kan vi bygge ut i sjø uten å ødelegge for livet i vann – for da ødelegger vi samtidig for oss selv.

Sjøstjerner og tangkimer på materialprøve av teknisk porselen, fra Sørensens forsøk ved NIVA forskningsstasjon Solbergstrand, oktober 2019. Foto: Annike Flo.

Utstilling og doktorgradsarbeid

For å kunne hjelpe til med å skape bedre leveforhold i de urbane sjøområdene må vi leve seg inn i havlandskapet og forsøke å forstå livet under vann så godt vi kan. Det har kunstner og landskapsarkitekt Elin T. Sørensen gjort i sitt doktorgradsarbeide. Hun går bokstavelig talt under overflaten og oppdager en verden som er ganske annerledes enn på landjorda. En verden som huser enorme krefter med marine organismer som lever fra fjæra og ned til de største dyp. For å finne måter å samskape med omsorg for blåskjell og andre sjødyr utforsker hun sjøen gjennom en-til-en-møter med marint liv, inspirert av det Rachel Carson kaller undringens etikk.

Bryozoakoloni som bor på blæretang. Elektronmikroskopfoto: Lene Cecilie Hermansen, Imaging Centre, NMBU.

Diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur

For å komme nærmere havet har Sørensen koblet seg på det marine fagfeltet. Sammen har marinbiolog Eli Rinde ved Norsk institutt for vannforskning og Elin tenkt seg fram til en diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur. Problemet når vi lager våre funksjonelle og rasjonelle fjordnære boligområder er at den naturlige kysten rettes ut og forflates. Da blir også den naturlige strandsonas kvaliteter og viktige økologiske funksjoner visket ut. For å fysisk gi rom til liv under vann hjelper en ‘diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur’ med å ta disse kvalitetene tilbake.

HAV viser inspirasjon, prosess og eksempler på løsningsforslag som er oppstått fra kunstneriske visjoner i møte med marinbiologi, tidevannslandskapet og ikke minst sjødyrene selv.

Norwegian BioArt Arena

Norwegian BioArt Arena (NOBA) er Vitenparkens nysatsning på kunst og kunstnere som arbeider med levende materialer og biologi i møte med vitenskapens verden og verktøykasse. NOBA er unik i norsk sammenheng og den første, fysiske arenaen for biorelatert kunst i Norge. Les med om NOBA.

BioKunst

BioKunst er tverrfaglig av natur, og tar i bruk vitenskapelige prosesser, metoder, tilnærminger og verktøy, gjerne i tett samarbeid med partnere fra andre felt og andre arter og organismer. Gjennom disse prosessene og koblingene blir det økologiske, geografiske, politiske, biologiske og kulturelle diskutert.