fbpx Skip to content

Vitenparken

Landskapsarkitektur

I HAV møter vi det Elin T. Sørensen kaller diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur som hun har utviklet i samarbeid med marinbiolog Eli Rinde ved Norsk institutt for vannforskning.

Forslag til diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur av Elin T. Sørensen i samarbeid med marinbiolog Eli Rinde. Foto: Joe Joaquin Urrutia /Vitenparken.

Diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur

“Problemet når vi lager funksjonelle og rasjonelle fjordnære boligområder er at den naturlige kysten rettes ut og forflates” forteller Sørensen. Slik blir den naturlige strandsonas kvaliteter og viktige økologiske funksjoner visket ut. Menneskeskapte, glatte materialer og rette vinkler gir lite mulighet for marint liv å feste seg og ta bolig.

For å fysisk gi rom til liv under vann hjelper en diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur å ta disse kvalitetene tilbake ved å lytte til og forme seg etter behovene til det lokale marine livet, for så å introdusere former, teksturer, materialer og farger som har en positiv innvirkning på marint liv. Slik kan landskapsarkitektur og kunstneriske elementer bidra til økt trivsel og mangfold I den urbane fjæra.

Bryozoa/isolator. Forslag til diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur av Elin T. Sørensen i samarbeid med marinbiolog Eli Rinde. Foto: Annike Flo/Vitenparken.

Teknologi, biologi og kunst

Sammen med marinbiolog Eli Rinde, kreativ teknolog Ivar Kjellsmo, gipsmaker Jean Waldemar Hoff og flere jobber Sørensen med forskjellige forslag til diversitetsfremmende marin landskapsarkitektur som vises i HAV. Forslagene tar på seg rollen som kunst og skulpturelle arkitektoniske elementer for publikum, som bolig for marint liv, og som forskningsoverflate for marinbiologer.