Post 10: Klimadilemma

Finnes det noen naturlige økosystemer som består av monokulturer?

Hva mener dere?

Monokulturene har jo selvsagt sine fordeler, det er derfor det brukes så mye. Blant annet er det lettere å både så og høste store områder når de bare inneholder én type plante. Det gjør altså stordrift mulig. Fordelen polykulturene er at de kan utnytte arealet og næringen mer effektivt, og det kan bli mindre problemer med skadedyr. Samtidig er de mye mer arbeidskrevende å dyrke og høste.

Det siste dilemmaet er ikke et lett et, men ikke desto mindre er det viktig å tenke over. Vi lurer på hva dere som bønder tenker om temaet?

Trykk her for å gå til dilemmaet.

En monokultur av hvete og en polykultur av mais og grønne bønner.

Les mer om:


Hva nå?

Hurra! Nå er dere gjennom hele løypa! Gå til der dere startet, så får dere instruksjoner om hva som skal skje videre.