Post 5: The Extinction Game

I dag blir arter utryddet i et enormt tempo. De fleste av dem kjenner vi ikke engang til. Av anslagsvis 10 millioner arter på jorda, er én million utrydningstruet. Minst 10 arter utryddes hvert døgn. Hva har det å si for oss og landbruket?

Når raser tårnet?

Foran dere ser dere et tårn med klosser, og nå skal dere spille The Extinction Game. Hver kloss representerer en art som finnes i kulturlandskapet på Østlandet. Når dere trekker ut en kloss, utrydder dere den arten. Spillet er over når tårnet raser. (Dere har kanskje spilt Jenga før? Dette er det samme spillet, men etter hvert med en liten twist.)

Dere spiller to runder:

1 – Første runde velger dere selv hvilke klosser som skal trekkes ut.

  • Husk å legge klossene dere trekker ut for seg, så dere kan telle dem etterpå.
  • Antall klosser trukket før det raste legger dere inn her.
  • Bygg opp tårnet igjen.

2 – Andre runde må dere trekke ut den klossen som skjemaet viser.

  • Husk igjen å legge klossene dere trekker ut for seg, så dere kan telle dem opp.
  • Bygg opp tårnet igjen, så det er klart til neste gruppe.
  • Antall klosser trukket før det raste legger dere inn her.

Let the games begin!

I virkeligheten planlegger vi sjelden hvilke arter som utryddes. Klimaendringer er en av årsakene til at arter blir truet og dør ut. De kan ramme både direkte og indirekte.


Les mer om

Hva nå?