Post 6: Klimadilemma

Hvordan skal vi forholde oss til artenes forsvinnelse?

Hva mener dere?

Diskutér innad i gruppa og velg det svaralternativet dere er mest enig i. Trykk her for å gå til dilemmaet.


Les mer om:


Hva nå?