Post 7: Klimatilpasning i jordbruket

Klimatilpasning og reduksjon av klimagassutslipp fra jordbruket handler om mange ting, og skjer i mange deler av driften. Mye tenker vi kanskje ikke på som klimatiltak engang?

Klima-quiz

Oppgaven på denne posten er en klimatilpasningsquiz. Klarer dere å få full score? Trykk her for å gå til quizen.


Les mer om:


Hva nå?