Post 8: Klimadilemma

Det er mange måter å dyrke på, og mange strategier for å sikre matproduksjonen. Hva synes dere bønder, hvordan skal vi skaffe mat i en framtid der klimaet endrer seg? 

Hva mener dere?

Diskutér i gruppa og velg det svaralternativet dere er mest enig i. Trykk her for å gå til dilemmaet.


Les mer om:


Hva nå?