Post 9: Monokultur og mangfold

I framtida vil det antakelig bli mer slagregn, kraftig regn som slår hardt ned og kan ødelegge blader og få kornaks til å bøye seg. Det var scenariet dere skulle ta utgangspunkt i da dere skulle designe en kornsort som tålte den typen vær godt. Da kan man for eksempel satse på sorter som har kraftige stengler og tåler den typen regn. Men hva om det neste år er tørke som er problemet, og du har bare satset på sorter som tåler hardt regn og våt jord? Eller det er både varmt og fuktig, og du får problemer med sykdommer og skadedyr som ikke har vært problematiske i Norge før?

Lag en konstruksjon

Her ligger det to hauger, én med bare pinner, én med strikker og pinner.​ Det ligger også noe å måle med. I tillegg trenger dere stoppeklokke på mobilen.

Gjør følgende:

1-

  • Sett klokka på 2 minutter, og trykk start.
  • Begynn med haugen med bare pinner, og bygg så høyt dere kan på de 2 minuttene.
  • Mål hvor høyt byggverket er, og legg høyden inn i svarskjemaet under.

2-

  • Sett klokka på 2 minutter, og trykk start.
  • Bruk haugen med både pinner og strikker, og bygg så høyt dere kan på de 2 minuttene.
  • Mål hvor høyt byggverket er, og legg høyden inn i svarskjemaet under.

Trykk her for å gå til svarskjemaet.


Les mer om:


Hva nå?