Jordsans 2023-2026

Jordsans er Vitenparkens første nærings-PhD. I prosjektet skal ansatt ved Vitenparken, Elise Matilde Malik, utforske ulike måter å formidle matjord gjennom Vitenparken utstillinger. Doktorgraden er et samarbeid med Senter for museumsstudier og forskningsmiljøet tilknyttet miljøhumaniora ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Foto: Viktor Talashuk.

Flersanselig kuratering av matjord i Vitenparkens utstillinger

Vi mennesker har radikalt endret jordas økosystemer og jordbruket har, i likhet med andre naturbaserte aktiviteter, fremskyndet den antropocene tidsalder som vi nå befinner oss i. Humanistisk forskning på miljø og klima, slik som naturvitenskapelig forskning, har potensiale for å fungere proaktivt og bidra med problemløsninger. Med dette prosjektet ønsker vi å bygge bro mellom miljøhumaniora og museologi ved IKOS, UiO, og Vitenparken Campus Ås, et viten- og opplevelsessenter for mat, miljø og klima.  

Prosjektets mål er todelt; 1) utforske Vitenparkens forskningsformidling og utstillinger om matjord gjennom aksjonsforskning basert på miljøhumanistiske perspektiver og sensorisk museologi og 2) foreslå løsninger for hvordan heve formidlingen av matjord gjennom multisensoriske utstillinger og opplevelser. 

Som en viktig del av prosjektet tar vi utgangspunkt i utsagnet “…we consider exhibitions as knowledge-in-the-making rather than platforms for disseminating already-established insights.” fra boken Exhibitions as research (Bjerregaard 2020). Prosjektet vil derfor utforske konseptet “utstilling som forskning” og munne ut i en utstilling, i tillegg til publikasjoner. Denne utstillingen vil deretter inngå i den større biokunst-utstillingen Experience Soils; humus, humans, hope, som er planlagt kuratert av Norwegian BioArt Arena (NOBA på Vitenparken) i 2025 som en del av forskningsprosjektet Anthropogenic Soils (ledet av U. Münster ved UiO).   

Foto: Viktor Talashuk.

Skal “sansevaske” Vitenparkens utstillinger

I Norge bruker vi halvannen milliard av skattepengene til museer og vitensentre årlig, men det finnes lite forskning innen sensorisk museologi på hvordan installasjoner og kunstverk fungerer på publikum. Det er derfor relevant å spørre seg; hvordan påvirker multisensoriske designelementer opplevelsen og hvordan kan narrativer opplevd gjennom sanser påvirke  utstillingsopplevelsen for å sikre at utstillingen og installasjonenes budskap når frem til publikum? (Hauan og Kolstø, Exhibitions as learning environments: a review of empirical research on students’ science learning at Natural History Museums, Science Museums and Science Centres.)

Jordbruket, bruk av jord, er vitenskapen, kunsten og praksisen med å kultivere de planter og dyr som vi skal spise. En livsviktig og verdensomspennende næringskjede som siden jordbrukets begynnelse har flettet sammen natur, kultur og teknologi. Hva har vel formet våre omgivelser mer radikalt enn jordbruket? Likevel oppleves matproduksjon, og ikke minst matjord, som et abstrakt begrep for mange. Forskning på planteproduksjon, husdyr og jord likeså. Viten- og opplevelsessentre, som Vitenparken Campus Ås, har tatt på seg oppgaven å heve allmennhetens forståelse for temaer som mat, miljø og klima. Hvilke grep kan gjøres for å heve publikums opplevelse og forståelse av matjord? Formidling og kommunikasjon av mat- og jordbruksforskningen i vitensentre burde «sansevaskes» for å gjenopprette et sterkere bånd mellom mennesker og mat.

Foto: Viktor Talashuk.

Mer informasjon

Kontakt:
Elise Matilde Malik
elise@vitenparken.no

Instagram:
@meitemark1

Veileder ved UiO:
Brita Brenna
Professor i museologi
IKOS UiO

Last ned hele prosjektbeskrivelsen.

Related projects