fbpx Skip to content

Vitenparken

Matsikkerhet

Til lærer: Be elevene bruke noen minutter på å skrive ned all mat de kan komme på at de spiser i løpet av en uke. F.eks “brødskive med gulost”, “pizza”, “avocadotoast”, “hummus”, “potetgull”. Lag et tankekart på tavla med ordene “Norske matvaner” i midten, og be alle elevene lese opp en ting hver som de har skrevet ned. Fyll inn maten eleven nevner i tankekartet, slik at dere til slutt har et noe representativt inntrykk på tavla av hva elevene i klassen spiser. Velg noe av maten som blir nevnt og spør elevene om de tror at dette er dyrket eller produsert i Norge.

Les/vis teksten for elevene: 

FNs 2. bærekraftsmål handler om å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. Begrepet matsikkerhet handler om å ha tilgang til nok næringsrik mat – også i krisetider. I Norge er ca 50% av maten vi spiser importert fra utlandet. I den digitale novellen så vi et eksempel på at matvarer vi tar for gitt at vi finner i butikkhyllene i dag, som sjokolade, kan bli borte i et fremtidig krisescenario. Hvis det skulle skje en krise som gjør at vi ikke lenger får tilgang på disse varene, f.eks en importstopp eller en naturkatastrofe, hva skjer da med oss? Vil vi kunne produsere nok mat i Norge til å overleve på våre egne produkter? Hvordan står det egentlig til med Norges matsikkerhet?

Kilder:

Artikkel om matsikkerhet fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/innsikt/matsikkerhet/id2357158/

Forklaring av selvfrosyningsgradsbegrepet: https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-selvforsyningsgrad/

NIBIO om selvforsyning: https://www.nibio.no/nyheter/ferske-tal-om-norsk-sjolvforsyning

Artikel om nordiske matvaner: https://forskning.no/mat/nordiske-matvaner-de-fleste-av-oss-spiser-fortsatt-middag-hjemme/1342859

Artikkel om Norges avhengighet av impoert mat: https://www.landbruk.no/internasjonalt/i-dag-er-norge-helt-avhengig-av-importert-mat/

Interaktiv visualisering av import og eksport: https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/norges-varehandel-med-utlandet

 

Undertemaer:

Endringer i nordmenns matvaner gjennom tidene

Konflikter rundt bruk av god matjord til annet enn landbruk – har dere noen lokale saker som diskuteres?

Matsikkerhet: hvorfor er det viktig?

Hvordan påvirker klimaendringene norsk matproduksjon?