Lærerkurs i samarbeid med NMBU

I samarbeid med Vitenparken tilbyr NMBU ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) lærerkurs i skolehagearbeid. Kurset er en del av ordningen DEKOMP – desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Kurset som arrangeres på Campus Ås er for lærere i Vestby og Ås kommune. På denne siden vil det ligge kursmateriell, referater og andre ressurser tilknyttet kurset.

Skolehagesemiaret 2021
Arbeid med å etablere skolehage, våren 2020.
Foto: Kirsten Marthinsen

Her finner du:

Referater

Presentasjoner

Utdelt materiale

Undervisningsopplegg

Andre ressurser

Kurset på NMBU sine hjemmesider.

Siden er under oppbygging.

Related school garden