Om undervisningsressursene for skolehage

Nettsidene om undervisningsressurser for skolehage er utviklet i samarbeid mellom Brønnerud skole og Vitenparken Campus Ås, med støtte fra Ås kommune og Sparebankstiftelsen. Her kan du lese mer om prosjektet og samarbeidet.

Samarbeid med Brønnerud skole i Ås

Prosjektet “Tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av Brønnerud skole sine tidligere skolehageprosjekter i forhold til læreplanens fagfornyelse” fikk støtte av Ås kommune i 2018-2019.

Brønnerud skole har lang og god erfaring med bruk av skolehage i undervisningssammenheng, og har over årene fått en betydelig mengde prosjekter å vise til. For at kompetansen ikke skal forsvinne når enkeltpersoner skifter engasjement, har vi laget et prosjekt som handler om tilgjengeliggjøring av undervisningsressurser for alle som er interessert i skolehager.

Brønnerud skole har et stort engasjement rundt bruk av skolehagen sin, og jobber godt med å ta den i bruk i undervisning for samtlige trinn ved skolen.

Fagfornyelse i skolen

Vitenparken har en pedagogisk avdeling der noen av de engasjerte er både gartnere og pedagoger. I tillegg til Vitenparkens fagkompetanse innen vitensenterdidaktikk, jobber pedagoger på Vitenparken med skaperglede, bærekraft og koding. I dette skolehageprosjektet jobbes det med å utvikle og tilgjengeliggjøre brukervennlige ressurspakker som lærere lett kan dra nytte av i lys av fagfornyelsen.

Vi håper dere som bruker sidene får god nytte av dem. Send gjerne en e-post til elise@vitenparken.no, dersom du har noen spørsmål.

Skolehage som læringsarena for dybdelæring, kritisk tenkning og bærekraft.
Nettressurser utviklet av Brønnerud skole i Ås og Vitenparken Campus Ås.

Related school garden