fbpx Skip to content

Vitenparken

Digital univers

Digitale Univers er en plattform for læring gjennom historiefortelling og gamification. Interaktive grafiske noveller, animasjoner, film og dataspill bringer innhold til live gjennom fengslende fortellinger. Hovedmålet er å vekke interesse og å gjøre læring engasjerende og gøy!

Digitale univers er utviklet av Inspire to Action og Vitenparken.

Inspire to Action er datterselskap av Vitenparken Campus Ås.

Inspire to Action jobber med formidlingsløsninger for en bærekraftig fremtid. Vi hjelper bedrifter med å transformere deres kommunikasjon rundt bærekraft gjennom kreativ nyskapning, både i innhold og tekniske løsninger.

Vi har bred erfaring med å gjøre kompleks vitenskapelig forskning tilgjengelig og engasjerende gjennom interaktive installasjoner, visuell historiefortelling og pedagogisk gamifisering av innhold. På denne måten hjelper vi bedrifter, institusjoner og frivillige organisasjoner mot en mer bærekraftig virksomhet.


Digitale læringseventyr

Kakaokrise! et undervisningsopplegg om bærekraft og matsikkerhet

Emne: Naturbruk

Trinn: VGS

La oss ta dere med på et fiktivt, men ikke utenkelig fremtidsscenario: butikkhyllene er tilnærmet tomme for sjokolade. Ingen KvikkLunsj til skituren, ingen sjokoladekake til bursdagen. Hvorfor? Det er krise i sjokoladeindustrien; kakaobønneproduksjonen verden over er truet av ekstremvær og dårlige sosiale forhold. Hvordan skal vi få til et bærekraftig landbruk i en verden preget av klimaendringer og uholdbare sosiale forhold for bønder?
Bli med på et tverrfaglig, annerledes og engasjerende undervisningsopplegg i fem deler, utviklet for naturbruk vg1.
Elevene spiller seg gjennom en digital novelle, løser oppgaver i sitt nærmiljø med vår app-løype, og øver seg på å ta stilling til komplekse og aktuelle faglige påstander. 
Kakaokrise! oversettes i disse dager til ukrainsk og russisk.

Les mer


Rovvilt og digital novelle “Mysteriet i Østmarka”

Rovvilt er blitt et betent tema i norsk samfunnsdebatt etter deres retur til vår fauna. Vitenparken Campus Ås har de siste tre årene jobbet med utviklingen av frykt- og konfliktdempende tiltak rettet mot rovviltdebatten i samfunnet. Vårt mål er å øke kunnskapen om rovvilt, forståelse for rovviltøkologi, og forståelse for hvordan forskning på- og forvaltning av rovvilt foregår, med et særlig fokus på barn og unge i skolealder.

Emne: Naturbruk

Trinn: 5. – 10.

Les mer