Programmeringskurs for lærere i grunnskolen

Vitenparken Campus Ås har utviklet en kursrekke spesielt rettet mot lærere i grunnskolen. Gjennom nøye utvalgte verktøy og konkrete eksempler skal kurset gi deltakerne programmeringskompetanse til å håndtere egen undervisning og til å fungere som ressurspersoner på egen skole nå som de nye læreplanene skal implementeres i skolen.

BBC superbit microbit
Vår pedagog Ole Andreas Nordhaug reiser rundt på skoler i Viken og lærer bort koding til elever og lærere. Nå leverer han en kursrekke som ikke bare tar utgangspunkt i Micro:bit og MakeCode, men også andre nøye utvalgte programmeringsplattformer. Verktøyene som benyttes er gratis, og kan brukes både på iPad, PC og Chromebook.

Kurset går over 4 kursdager i løpet av kommende skoleår og vil, inkludert oppgavene som skal gjøres mellom kursdagene, oppfylle Udir sitt krav til 40 timers kompetanseheving. Omfanget på 40 timer gjør det mulig for skoleeier å søke etter midler til utstyr med utgangspunkt i lærernes kursdeltakelse. Skoleeier kan søke om tilskudd på bakgrunn av både gjennomført og planlagt kompetanseheving. Les mer her.

Påmeldingsfrist 15. juni. Påmelding skjer via epost til ole.andreas@vitenparken.no.
Kursavgift per lærer for hele kursrekka er 5000,-

Program

Dag 1

 • Programmering i de nye læreplanene.
 • Den nye lærerrollen i teknologitette klasserom.
 • Programmeringsplattformer som egner seg i skolen.
 • Introduksjon til Micro:bit.Bruk av sensorer og logikk med Micro:bit.

Etterarbeid: Planlegging, gjennomføring og evaluering av et enkelt
 undervisningsopplegg til uttesting på egen skole.

Dag 2

 • Kreativ og utforskende programmering i 2D og 3D.
 • Programmering med lys, lyd og musikk.
 • Trådløs kommunikasjon med Micro:bit.

Etterarbeid: Planlegging, gjennomføring og evaluering av et enkelt
 kompetansehevingstiltak for kolleger på egen skole.

Dag 3

 • Datainnsamling og -logging via sensorer.
 • Simulering av naturfaglige fenomener.
 • Programmering av sammensatte systemer.
 • Didaktiske grep i tverrfaglige prosjekter.

Etterarbeid: Planlegging, gjennomføring og evaluering av et 
 tverrfaglig undervisningsopplegg på egen skole der
 programmering inngår som en integrert del.

Dag 4

 • Erfaringsdeling og refleksjon.
 • Tips og ressurser til videre arbeid.
 • Gjennomgang av konkrete eksempler på hensikstmessig bruk av programmering i flere fag.

 

Kursrekken er utviklet av Ole Andreas Nordhaug. Han har jobbet som lærer og skoleleder i grunnskolen før han kom til Vitenparken. Hos oss leder han blant annet super:bit-satsningen vår, som tar ham ut til mellomtrinns-lærere og -elever.

Ole Andreas brenner for matnyttige kurs der lek og læring står sentralt.

Related news