Ledig stilling: Vitenparken søker dyktig kjøkkensjef med hjerte for mat og bærekraft

Vitenparken er et opplevelses- og vitensenter for mat, miljø og klima i hjertet av Campus Ås – en kjapp 30 minutters togreise fra Oslo S. En av våre hovedidéer er å bruke mat som iscenesettelse for et mangfold av tema innenfor alt fra bærekraftig matproduksjon, dyrking, landbruk, klimaendringer, landskapsplanlegging og fornybar energi.

Vi driver en kafé med a la carte matservering på dagtid, samt enkelte kvelder.

Vi har møterom og selskapslokaler hvor vi serverer mat av høy kvalitet, basert på det Nordiske kjøkken og med masse fine lokale råvarer, for grupper på 20 til 500 personer.

Vi har kurskjøkken, matlaboratorium, et veksthus hvor vi dyrker urter og spiselige blomster, en kjøkkenhage hvor vi dyrker forskjellige grønnsaker, et mikrobryggeri hvor vi brygger alt øl som blir servert på huset og en stor uteservering med griller og vedovner, i Norges vakreste park.

Her bygger vi en mat-destinasjon og vi vil gjerne ha deg med på laget.

Vi leter derfor etter en leken, organisert og faglig dyktig kokk med hjerte for mat og bærekraft

Om stillingen

Hvis du drømmer om en jobb hvor ingen dager er like, hvor du kan være med å dyrke dine egne grønnsaker og urter, hvor du får jobbe med lokale råvarer av høyeste kvalitet, hvor du kan være med å brygge eget øl, hvor du er omringet av kunnskap og historie om mat og landbruk, hvor det er stor fokus på innovasjon og utforsking, hvor du har adgang til matlaboratorium og kurskjøkken, hvor bærekraft og miljø er i fokus, hvor omgivelsene er inspirerende og ikke minst vakre, hvor du kan foreslå sesongbaserte menyer både til formelle og uformelle settinger, da kan du passe inn i vårt lille team på Vitenparkens kjøkken.

Vi har brukt pandemi-tiden til å oppgradere kjøkkenet og det står klart til å takle det meste, vi mangler bare flere på laget til å håndtere økt etterspørsel etter våre nydelige og varierte matretter.

Vi søker en som kan jobbe både dagtid, kveld og helg med varierende oppgaver.

Du kan gjerne ha erfaring med både A la carte og banketter.

Vår ideelle kandidat:

 • Setter pris på at ingen dager er like.
 • Klarer å jobbe selvstendig, men også i team.
 • Er genuint og lidenskapelig opptatt av mat og kokkefaget.
 • Har god erfaring fra relevante restauranter, både à la carte og catering.
 • Er interessert i øl, brygging og mat med øl.
 • Er interessert i å ta vare på verden, gjennom maten.
 • Er kjapp, organisert og har et øye for detaljer på kjøkkenet.
 • Liker å strekke seg utover komfortsonen, lære nye ting og utvikle seg.
 • Liker å “leke med maten”.
 • Kan IK-mat og er trygg på bestillinger og planlegging.
 • Kan bidra med meny-utvikling.
 • Er en positiv og hyggelig person med driv.

Kjøkkensjefen på Vitenparken samarbeider med restaurantsjefen og rapporterer til F&B-manager.

Arbeidstid blir primært dagtid, men kveld og helg forekommer. Lønn etter avtale, konkurransedyktig og rettferdig.

Søknad og CV sendes F&B manager Willy-Jann Alegria-Johnsen på willy@vitenparken.no snarest og senest 20/9. Aktuelle kandidater blir kalt inn til intervju. Vi gleder oss til å høre fra deg.

 

 

 

Are you a skilled chef with a passion for food and sustainable gastronomy?

Vitenparken is an experience- and science center for food, environment and climate in the heart of Campus Ås, a quick 30-minute train journey from Oslo S. One of our main ideas is to use food as a platform for a variety of topics in everything from sustainable food production, cultivation, agriculture, climate change, landscape planning and renewable energy. We run a café with a la carte food service during the day and some evenings, we have meeting rooms and banquet rooms where we serve high quality food, based on the Nordic cuisine and with lots of excellent local ingredients, for groups ranging from 20 to 500 people. We also have a course-kitchen/food laboratory, a kitchen garden where we grow various vegetables, a microbrewery where we brew the beer that is served in house. We have a large outdoor terrace in one of Norway’s most beautiful parks, with grills and wood fired ovens. Here we are building a food destination and would like to have you on our team.

About the position

If you are carrying dreams of a job where no two days are the same, where you can help grow your own vegetables and herbs, where you get to work with local ingredients of the highest quality, where you can help brew your own beer, where you are surrounded by knowledge and history of food and agriculture, where there is a strong focus on innovation and exploration, where you have access to a food laboratory and a course-kitchen, where sustainability and the environment are in focus, where the surroundings are inspiring and beautiful, where you can weigh in on developing seasonal menus in both formal and informal settings, then you can fit very well with our small team in the kitchen at Vitenparken. We have used the pandemic time to upgrade the kitchen and it is ready to tackle most things, we just need to add to the team to handle increased demand for our delicious and varied dishes.

We are looking for someone who can work during the day, evening, and weekends. Preferably with experience with both a la carte and banquets.

Our ideal candidate:

 • appreciates that no two days are alike.
 • can work independently, but also in teams.
 • genuinely and passionately interested in food and cooking.
 • has good experience from relevant restaurants, both à la carte and catering.
 • is interested in beer, brewing, and cooking with beer.
 • is interested in taking care of the world, through food.
 • is quick and organized in the kitchen with a good eye for detail.
 • likes to stretch beyond the comfort zone, learn new things and develop.
 • likes to “play with the food”.
 • knows IK-mat (HACCP) and is confident in orders and planning.
 • can contribute with menu development.
 • is a positive and nice personality with drive.

Working hours will be both during the day and some evenings and on weekends. Salary by agreement, competitive and fair.

Application and CV should be sent to willy@vitenparken.no as soon as possible, the deadline on September 20. Applicable candidates are called in for an interview. We look forward to hearing from you.

Related news