fbpx Skip to content

Vitenparken

Kompetansemål

Aktuelle kompetansemål fra læreplanen for Naturbruk vg1

 • prøve ut driftsmetoder og vurdere dem opp mot tradisjon, etikk, kvalitetskrav og miljøkonsekvenser
 • prøve ut driftsmetoder og vurdere dem opp mot tradisjon, etikk, kvalitetskrav og miljøkonsekvenser
 • materialer ut fra arbeidsoppdrag og materialenes egenskaper
 • velge og bruke analoge og digitale verktøy til planlegging og
 • gjennomføring av arbeidsoppgaver
 • foreta enkle beregninger av råvare- og materialforbruk, innsatsfaktorer
 • og utbytte
 • samle, tolke og bruke data tilknyttet arbeidsoppgaver i naturbruk og
 • tolke kilder og observasjoner kritisk
 • reflektere over hvilke krav og forventninger som blir stilt til en
 • profesjonell yrkesutøver knyttet til samhandling og deltakelse i
 • samfunnsdebatten om natur, ressursbruk og forvaltning
 • drøfte hvordan naturbaserte produkter og tjenester kan utvikles innenfor rammen av bærekraftig utvikling og ressursforvaltning
 • orientere seg i naturen ved hjelp av tradisjonelle og moderne metoder
 • og hjelpemidler
 • Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer

Klikk her for å gå til forarbeidet 

Dette læremiddelet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.