fbpx Skip to content

Vitenparken

Forarbeid

“Min og din mening”

Tid: 20 – 45 minutter.

Utstyr:  

5 ark

Et åpent område der alle elever kan bevege seg

Til læreren: 

I denne aktiviteten skal elevene ta stilling til ulike påstander som dukker opp i ulike deler av undervisningsopplegget. Øvelsen tar sikte på å trene elevene i:

– å uttrykke sin mening

– ta inn over seg og respektere andre perspektiver og meninger

– å endre mening underveis

I øvelsen arbeider vi med påstander der det ikke nødvendigvis er ett riktig svar eller én riktig mening. Dette er det viktig at elevene får beskjed om før aktiviteten setter i gang. Når elever vet at læreren ikke er ute etter en fasit på påstandene som presenteres senkes terskelen for å tørre å delta muntlig i timen.

Når vi arbeider med en slik filosofisk tilnærming til påstander ønsker vi at elevene skal samarbeide om tenkingen, og bygge på hverandres tanker som byggeklosser. Vi ønsker å formidle til elevene en opplevelse av at det er spennende å kunne endre mening underveis i en samtale, og at målet i disse samtalene ikke er å ha rett, men å sammen som gruppe finne det beste svaret vi klarer. Dette kan være en ny måte for elevene å samtale på i en klasseromsetting, så det er en god idé å forklare dette målet for elevene.

I akkurat denne øvelsen har ikke elevene lov til å kritisere hverandres meninger, men de kan og bør oppfordres til å komme med sin egen mening formulert nettopp som sin mening – ikke som en kritikk av det den andre mente. Dette er for at elevene skal føle seg komfortable med å øve seg på å uttrykke sin mening uten å være redde for å bli ydmyket eller “tape”. En startsetning elevene godt kan bruke under øvelsen er enkelt og greit “Min mening er….” eventuelt “Noen kan mene…”.

Om oppgaven: 

– Du trenger 5 A4-ark der du skriver: “Helt enig”, “Litt enig”, “Vet ikke”, “Litt uenig” og “Helt uenig” plassert på en linje midt på gulvet fra den ene til den andre enden av rommet. Pass på at det er god plass mellom arkene.

– Best gjennomført i en mindre elevgrupper, hvis mulig, men fungerer også med hel klasse.

– Det er ikke sikkert at elevene forstår påstandene helt, eller at de har noen mening om dem. Det er helt greit, og de kan gjerne stille seg på “vet ikke”. Elevene skal ta stilling til de samme påstandene som etterarbeidsoppgave, så det er spennende å notere seg hva elevene mener og diskutere i etterarbeids-versjonen av aktiviteten, om det er noen som har endret mening eller fått ny kunnskap.

– Vi inkluderer én “starter-påstand”. Det er engasjerende påstand som skal demonstrere hvordan aktiviteten fungerer for elevene før de tar stilling til de faglig relevante påstandene. Vi oppfordrer deg til å velge en starter-påstand du vet engasjerer dine elever, istedenfor vårt forslag.

Gjennomføring med elevene:

Les opp en påstand. Gi elevene litt tid i stillhet til å tenke seg om før de stiller seg ved det arket de føler at best representerer sin mening. Denne delen gjøres uten at elevene snakker sammen.

Når alle elevene har plassert seg langs rekka med svaralternativer starter en refleksjonsrunde ledet av læreren. Vi ønsker å oppfordre elevene til å fortelle hvorfor de har stilt seg der de står, og å formulere sin mening høyt for de andre elevene, men det er viktig at ingen elever presses til å måtte si sin mening høyt.

Elevene skal endre plassering langs linja underveis hvis de blir overtalt av et argument eller endrer mening. Hvis de ønsker å si hvorfor de endrer plassering bør de oppfordres til dette.

Hvis det er lite variasjon i meninger eller elevene ikke får i gang samtalen lett så kan læreren hjelpe til ved å stille spørsmålet “Hvorfor tror du noen kanskje mener det motsatte av deg?”. Det kan i noen tilfeller være enklere for elever å si hva de tror noen andre ville mene.

Når dere er “ferdige” med en påstand går elevene tilbake til en nøytral startposisjon, og dere gjentar øvelsen med neste påstand.

Påstander: 

Starter: TikTok har en god påvirkning på min generasjon.  

Klimaendringene påvirker ikke meg i min hverdag.

Forbrukere er ikke ansvarlige for at varer produseres på en etisk måte.

Bruk av god matjord til annet enn landbruk burde vært regulert strengere av myndighetene.

Norge bør ta imot mange klimaflyktninger hvis det blir nødvendig.

Bønder verden over har ganske gode arbeidsforhold.

Norges matsikkerhet er ivaretatt.

Jeg kan ikke påvirke arbeidsforholdene til en bonde i Elfenbenskysten.

Teknologi bør få en større plass i norsk jordbruk.

Jeg vet hvor maten jeg spiser kommer fra.

Klikk her for å gå til neste steg av Kakaokrise!; Digitalt Univers