fbpx Skip to content

Vitenparken

Etterarbeid

“Min og din mening”

Tid: 20 – 45 minutter.

Utstyr: 

5 ark

Et åpent område der alle elever kan bevege seg

Til læreren: 

I denne aktiviteten skal elevene ta stilling til ulike påstander som dukker opp i ulike deler av undervisningsopplegget. Øvelsen tar sikte på å trene elevene i:

– å uttrykke sin mening

– ta inn over seg og respektere andre perspektiver og meninger

– å endre mening underveis

Gjennomfør samme øvelse som i forarbeidet. Hjelp elevene med å være bevisste på om de har endra mening om noen av påstandene siden første gang. 

Påstander:

Klimaendringene påvirker ikke meg i min hverdag.

Forbrukere er ikke ansvarlige for at varer produseres på en etisk måte.

Bruk av god matjord til annet enn landbruk burde vært regulert strengere av myndighetene.

Norge bør ta imot mange klimaflyktninger hvis det blir nødvendig.

Bønder verden over har ganske gode arbeidsforhold.

Norges matsikkerhet er ivaretatt.

Jeg kan ikke påvirke arbeidsforholdene til en bonde i Elfenbenskysten.

Teknologi bør få en større plass i norsk jordbruk.

Jeg vet hvor maten jeg spiser kommer fra

Takk for at du har gjennomført Kakaokrise!