Frokostseminarer – NMBU Bærekraftsarena – GreenSmart

GreenSmart er en av fem bærekraftsarenaer på NMBU. De holder samlinger som belyser viktige temaer på campus og i samfunnet, med fokus på bærekraftig byutvikling.

Frokostseminarer - NMBU Bærekraftsarena - GreenSmart

Hybride Frokostseminarer 2022

04.02.22 – Eik Lab, NMBU Smart Campus, Ard Innovasjon – 

04.03.22Hovinbyen Sirkulære Oslo – Sirkulærøkonomi som drivkraft for Norges største byutviklingsprosjektFredag 08:15-09:00

01.04.22Mer info kommerFredag 08:15-09:00

29.04.22Mer info kommerFredag 08:15-09:00

13.05.22 – Elisabeth Iversen, Schoolgarden – Fredag 08:15-09:00

10.06.22Roberta Cucci, Sustainable Building -Fredag 08:15-09:00

02.09.22Helen K. French, Sustainable Cycles – Fredag 08:15-09:00

30.09.22Anna Marie Nicolaysen, Urban Agriculture – Fredag 08:15-09:00

28.10.22Mer info kommerFredag 08:15-09:00

25.11.22Nils Sanne, Society and Economics – Fredag 08:15-09:00

09.12.22 –  Jorge M. Marchetti, Energy & Resources – Fredag 08:15-09:00

 

 

 


 

Digitale frokostseminarer høsten 2021

NMBU Bærekraftsarena | GreenSmart

Høstens seminarer gir korte og spennende innblikk i arbeidet fra studentene på det nye masterprogrammet i urbant landbruk ved NMBU. Masterstudentene vil presentere sitt arbeid og foreløpige svar. Deretter avslutter vi med en åpen diskusjon rundt arbeidet.

Høstens plan:

29.10.21 – Kuben, Hovinbyen, «Hvordan kan urbant landbruk driftes og optimaliseres for å bidra til økt samhandling mellom industri og skole?» – Fredag 08:15-09:15 Zoom-lenke er her! ( Zoom, Meeting ID: 617 9513 5449) Trykk her for å lese mer om frokostseminaret og prosjektet som skal presenteres.

12.11.21 – Ulvenhagen, Hovinbyen, «Hvordan kan vi organisere Ulvenhagen på en måte som sikrer bredt eierskap (lokalt, frivillig, privat og offentlig) og dermed en bærekraftig driftsmodell som ivaretar at området skal åpnes for flere og for flerbruk på kort og langsikt?» – Fredag 08:15-09:15 Zoom-lenke er her! ( Zoom, Meeting ID: 617 9513 5449) Trykk her for å lese mer om frokostseminaret og prosjektet som skal presenteres.

26.11.21 – Hillevåg, Stavanger, «Hvordan mate et nabolag?» – Fredag 08:15-09:15 Zoom-lenke er her! ( Zoom, Meeting ID: 617 9513 5449) Trykk her for å lese mer om frokostseminaret og prosjektet som skal presenteres.

Relaterte nyheter