Seminarer med NMBU Bærekraftsarena GreenSmart

GreenSmart er en av fem bærekraftsarenaer på NMBU. De holder samlinger som belyser viktige temaer på campus og i samfunnet, med fokus på bærekraftig byutvikling.

Hybride Frokostseminarer 2022

04.02.22 – Eik Lab, NMBU Smart Campus, Ard Innovasjon – 

04.03.22Hovinbyen Sirkulære Oslo – Sirkulærøkonomi som drivkraft for Norges største byutviklingsprosjektFredag 08:15-09:00

13.05.22 – Elisabeth Iversen, Schoolgarden – Fredag 08:15-09:00

10.06.22Roberta Cucca, Social Justice in the Green City -Fredag 08:15-09:00

02.09.22Helen K. French, EarthresQue: «Fra avfall til ressurs» – Fredag 11:00 – 12:00 

30.09.22Anna Marie Nicolaysen, Sosial bærekraft i urbant landbruk – Fredag 11:00 – 12:00

25.11.22Nils Sanne, Society and Economics – Fredag 11:00 – 12:00

09.12.22 –  Jorge M. Marchetti, Energy & Resources – Fredag 11:00 – 12:00 

 

 

 


 

Digitale frokostseminarer høsten 2021

NMBU Bærekraftsarena | GreenSmart

Høstens seminarer gir korte og spennende innblikk i arbeidet fra studentene på det nye masterprogrammet i urbant landbruk ved NMBU. Masterstudentene vil presentere sitt arbeid og foreløpige svar. Deretter avslutter vi med en åpen diskusjon rundt arbeidet.

Høstens plan:

29.10.21 – Kuben, Hovinbyen, «Hvordan kan urbant landbruk driftes og optimaliseres for å bidra til økt samhandling mellom industri og skole?» – Fredag 08:15-09:15 Zoom-lenke er her! ( Zoom, Meeting ID: 617 9513 5449) Trykk her for å lese mer om frokostseminaret og prosjektet som skal presenteres.

12.11.21 – Ulvenhagen, Hovinbyen, «Hvordan kan vi organisere Ulvenhagen på en måte som sikrer bredt eierskap (lokalt, frivillig, privat og offentlig) og dermed en bærekraftig driftsmodell som ivaretar at området skal åpnes for flere og for flerbruk på kort og langsikt?» – Fredag 08:15-09:15 Zoom-lenke er her! ( Zoom, Meeting ID: 617 9513 5449) Trykk her for å lese mer om frokostseminaret og prosjektet som skal presenteres.

26.11.21 – Hillevåg, Stavanger, «Hvordan mate et nabolag?» – Fredag 08:15-09:15 Zoom-lenke er her! ( Zoom, Meeting ID: 617 9513 5449) Trykk her for å lese mer om frokostseminaret og prosjektet som skal presenteres.

Related news