Om Plantearvprosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Vitenparken Campus Ås og Norsk Bruksgenbank, finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Hovedmålgruppen er videregående elever på naturbrukslinjer, samt fritidsgjester.  

Nettressurser og digital novelle

I prosjektet har vi utviklet informasjonsmateriale i form av nettressurser – ca 40 artikler innen temaene arv og genetikk, sortsutvikling, planteproduksjon, klimatilpasning, biologisk mangfold osv. I tillegg har vi laget den digitale novellen Fremtidsfrø, der forskningsassistenten Katja bistår bonden Jonas med årets avling der importkriser, tap av biologisk mangfold og klimaendringer truer gården 

Undervisningsløype i Parkappen

Vi har også utviklet en undervisningsløype utendørs med ca 30 ulike poster som tar i bruk Parkappen, samt en utstyrkasse med diverse analoge spill. Dette undervisningsopplegget er distribuerbart og kan sendes ut til skolene dersom elevene ikke kan komme til Vitenparken av smittevernhensyn.  

Sammen med I2A har vi produsert to filmer, en promofilm om Norsk Bruksgenbank og en undervisningsfilm om norsk plantearv 

Interaktivt kaleidoskop

I prosjektet har vi også utviklet en installasjon– et flere meter høyt matkaleidoskop som publikum kan gå inn i og oppleve det fargerike mangfoldet av norske kulturarvsorter innen grønnsaker og korn. Det er også utviklet et matverksted for elevene som kommer til Vitenparken, sammen med vår kjøkkensjef. Her skal elevene ta i bruk de norske korn- og grønnsakssortene. Det er utviklet en egen grafisk profil for prosjektet som en helhet. 

sparebankstiftelsen
Prosjektet "Ny giv for Norsk plantearv" ble ledet av Norsk Bruksgenbank og sponset av Sparebankstiftelsen DNB.