fbpx Skip to content

Vitenparken

DNA-lab

Her vil elevene sammen med pedagoger fra Vitenparken få hente ut DNA fra ekte ulvebæsj. Ved bestilling av Mysteriet i Østmarka som skoleopplegg tar Vitenaparkens pedagoger kontakt med skolen for å avtale gjennomføring av laboratorieforsøk. Vårt laboratorieutstyr er transportabelt, og opplegget kan gjennomføres ved både ved skolen og i Vitenparkens lokaler.

Aktiviteten består av en innføring i rovdyrforvaltning, økologi og en gjennomgang av hvordan og hvorfor vi gjennomfører en DNA-analyse, før vi går i gang med det praktiske arbeidet med å gjennomføre en DNA-analyse-protokoll.
Etter å ha hentet ut DNA så skal elevene analysere resultatet og finne ut hvilken ulv som har bæsja. Når ulven er identifisert kan de gå inn i forskningsverktøyet Rovbase.no for å finne ut mer om sitt individ. Hvor bor dette dyret? Kan vi finne ut hvor gammelt det er? Hvordan den vandrer denne ulven? (Varighet; to skoleøkter – 1t og 30min.) DNA er levert av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Rovdata i Trondheim.

En egen protokoll for laboratoriearbeidet sendes ut i forkant av gjennomføringen. Denne bruker vi som referanse gjennom hele opplegget og er utarbeidet i samråd med NIBIO Svanhovd og Rovdata.