fbpx Skip to content

Vitenparken

Etterarbeid med meningsutfordring

Etterarbeid med meningsutfordring 

Meningsutfordringen gjentas 

Elevene får den samme spørsmålsrekken som under forarbeidet. Læreren registrerer svarene eleven gir og sammenligner med resultatet fra første gjennomføring. Har noen endret mening? Hvorfor har noen endret mening? Her noen av eleven lært noe de ikke visste fra før?

Her er det viktig å legge til rette for at alle elevene skal kunne høres uten avbrytelse, da dette er en dialogøvelse. Etter at alle elevene er hørt kan læreren gjerne utfordre elevene til å diskutere sine standpunkter. Dog, her er det viktig at det skilles mellom følelser og fakta, og at diskusjonene holdes saklige og ikke går over i personangrep eller angrep på andre elevers idé- og følelsesliv.

 Forslag til spørsmål: 

 1. Jeg liker dyr (Enig…….. Uenig)
 2. Hvem har mest rett til å bruke naturen? (Sauebønder ………… Ulv)
 3. Det er for mye ulv i Norge (Helt Enig…………………..Helt Uenig)
 4. Det er for mye sau på beite i skogen (Helt Enig…………………..Helt Uenig)
 5. Jeg føler meg utrygg/synes det er skummelt å være i skogen (fordi jeg er redd for rovdyr) (Enig ……….Uenig) (Veldig utrygg ……….Helt trygg)
 6. Rovdyrene må spise andre dyr for å overleve, men hvilket dyr bør rovdyrene helst leve av? (Elg …………… Sau)
 7. Vi har mer enn nok skog i Norge (Vi har masse skog i Norge ……… Skogen er nesten borte)
 8. Det er viktig å beholde alle dyrene i skogen (Helt Enig……………….. Helt uenig)
 9. Hunder dreper aldri sauer eller rådyr (Helt enig…….Helt uenig)
 10. Finnes det gaupe i Østmarka? (Ja, mange…….Nei, ingen
 11. De fleste rovdyr liker best (Å være nær mennesker……… å holde seg unna mennesker)
 12. Jeg er redd for at hunden/katten min skal bli tatt av rovdyr (Helt enig……Helt uenig)
 13. Ulven uler … (Alltid mot månen………Aldri mot månen)
 14. Gaupa er for liten til å ta sau (Helt enig……….Het uenig)
 15. Hva burde vi gjøre for at beitedyr som sau ikke skal bli drept av rovdyr? (Gjete sauene………Skyte rovdyra)