fbpx Skip to content

Vitenparken

Kunst- og håndverksprosjekt

Etter gjennomføringen av den digitale novellen og laboratorieforsøket er tiden kommet for siste del av Mysteriet i Østmarka, nemlig å fortelle omverden hva dere synes om rovvilt ved bruk av noen kreative fortellergrep.
Vi i Vitenparken synes det er for mye krangling om rovvilt i samfunnet. For oss er det ikke så viktig om dere liker, ikke liker, eller ikke bryr dere særlig om rovvilt. Men det er viktig at alle som har en mening skal få lov uttrykke seg på i en trygg og komfortabel atmosfære. Derfor ønsker vi at dere skal få fortelle verden rundt dere om hva dere synes om rovvilt på en måte som er personlig og som ikke skaper debatter eller krangling i skolegården. Og siden vi til og med jobber med bio-kunst hos oss, altså kunst og biologi i skjønn harmoni, så tenkte vi at kunst er en finfin måte å uttrykke seg på om nettopp rovvilt.
Derfor har vi utviklet et lite kunstprosjekt som dere får  ta del i.
GøYY!

Gjennomføring

En vitenvert fra Vitenparken kommer til skolen deres. Med seg har h*n klassesett med utskjæringer av silhuetten av et hundedyr (hund eller ulv) produsert i MDF eller annet limtre. Det skal være nok utskjæringer til alle elevene på trinnet.

Oppgaven elevene skal gjennom er å uttrykke hva de har lært- og/eller hva de synes om rovvilt gjennom et stykke kunst.
Kunsten skal deretter stilles ut i klasserommet eller en annen plass på skolen.

Forslag til dekorasjoner

  • Skriv et dikt på figuren
  • Fargelegg eller mal figuren
  • Lim på pels, fjær, tøy eller lignende
  • Lim på et fotografi

Aktuelle kompetansemål

Kunst og håndtverk 

  • Bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte
  • Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter
  • Formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Samfunnsfag 

  • Samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar

KRLE 

  • Identifisere og reflektere over etiske spørsmål
  • Sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer