fbpx Skip to content

Vitenparken

Forarbeid

Forarbeid med meningsutfordring på skol

Elevene får 6-10 spørsmål, ment å teste deres egne meninger/standpunkt, for eksempel:

Hvem har mest rett til å bruke skogen?

Sau(-ebønder)…………………………………………………………………………. Ulv

Svarene registreres som fordelingen av elevene langs en gradient fra 1-5. Gradienten legges fysisk ut i en linje på gulvet av læreren i form av nummererte skiver som følger med i egen utstyrskasse. På den måten må eleven fysisk flytte seg og stille seg opp der de føler deres mening passer inn.

Forslag til spørsmål:

 1. Jeg liker dyr (Enig…….. Uenig)
 2. Hvem har mest rett til å bruke naturen? (Sauebønder………… Ulv)
 3. Det er for mye ulv i Norge (Helt Enig…………………..Helt Uenig)
 4. Det er for mye sau på beite i skogen (Helt Enig…………………..Helt Uenig)
 5. Jeg føler meg utrygg/synes det er skummelt å være i skogen (fordi jeg er redd for rovdyr) (Enig ……….Uenig) (Veldig utrygg ………._Helt trygg)
 6. Rovdyrene må spise andre dyr for å overleve, men hvilket dyr bør rovdyrene helst leve av? (Elg ……………Sau)
 7. Vi har mer enn nok skog i Norge (Vi har masse skog i Norge ……… Skogen er nesten borte)
 8. Det er viktig å beholde alle dyrene i skogen (Helt Enig_……………….. Helt uenig)
 9. Hunder dreper aldri sauer eller rådyr (Helt enig…….Helt uenig)
 10. Finnes det gaupe i Østmarka? (Ja, mange…….Nei, ingen
 11. De fleste rovdyr liker best (Å være nær mennesker……… å holde seg unna mennesker)
 12. Jeg er redd for at hunden/katten min skal bli tatt av rovdyr (Helt enig……Helt uenig)
 13. Ulven uler … _(Alltid mot månen………Aldri mot månen)
 14. Gaupa er for liten til å ta sau (Helt enig……….Het uenig)
 15. Hva burde vi gjøre for at beitedyr som sau ikke skal bli drept av rovdyr? (Gjete sauene………Skyte rovdyra)

Etter at elevene har svart ved å stille seg opp der de føler meningen dere ligger langs gradienten, tar læreren rollen som ordstyrer og spør elvene hvorfor de har valgt det standpunktet de har valgt. Dette gjøres for hvert spørsmål. Ordstyreren skal kun lytte til svaret og det er ikke åpent for de andre elevene å kommentere hverandres meninger. Når elevene har fått avlagt svar og læreren har lyttet så trekker barna tilbake fra gradienten og gjør seg klare for neste påstand.

Dette er en øvelse i å ta egne standpunkt basert på de forkunnskapene elevene har fra før uten å la seg påvirke av de rundt seg, samt en øvelse i å reflektere og lytte til andres meninger uten nødvendigvis måtte kommentere.

Denne øvelsen kan være litt forvirrende for de yngre barna til å begynne med. Det kan derfor være lurt å gjennomføre et par prøverunder med morsomme spørsmål før påstandene presenteres. Eksempler på dette kan være; Pizza eller hamburger? Hvilket dyr er best, katt eller hund? Frost er verdens beste film (Helt enig-Helt uenig)

Denne øvelsen gjentas i etterarbeidet. På denne måten kan vi sammenligne resultatene fra for- og etterarbeidet og se om meningene har endret seg med økt kunnskap. Det er derfor viktig at du som lærer tar vare på resultatene fra første runde for sammenligning i etterarbeidet. Dette kan

nemlig benyttes som en vei inn for å snakke om behovet for kunnskap i samfunnsdebatten, samt en samtale om verdien av kunnskap for å komme myter og vandrehistorier til livs i rovviltdebatten.